Sidste nyt!!!

 

1 aug 2023

Orientering vedr. kloaksanering, Skåstrup Strand
I det kommende efterår foretager VandCenter Syd kloaksanering i sommerhusområdet Skåstrup
Strand.

Kloaksaneringen foretages ved renovering af de eksisterende afløbsledninger med strømpeforing.
Renoveringsmetoden er opgravningsfri. Renoveringen omfatter alle afløbsledninger såvel
hoved- som stikledninger beliggende i vejarealet. Stikledninger renoveres til skel.

Inden kloaksaneringen kan udføres, skal der foretages en gennemgribende undersøgelse af kloaksystemet.
Undersøgelsen omfatter spuling samt tv-inspektion af alle kloakledninger i sommerhusområdet.
Dette indledende arbejde udføres fra uge 32 og har en varighed på ca. 5 uger.

Arbejdet med spuling medfører risiko for overtryk i kloaksystemet og at der dermed kan blive
trykket vand op gennem afløb i køkken, badeværelse eller bryggers mv.
Dette kan forhindres enten ved at man åbner sin skelbrønd (brønd foran huset), eller ved afdækning
af afløbene i huset. Grundet arbejdets varighed anbefales det at holde sin skelbrønd åben i
hele arbejdets periode. Har man ikke en skelbrønd, anbefales det at foretage afdækning.
Detaljeret varsling om hvornår vi er hvor, bliver foretaget med SMS eller via E-Boks med besked
til ejere.

Kloaksaneringen foretages senere på året og forventes opstartet i uge 43 med afslutning ultimo
marts 2024.
Nærmere information følger.

Ved spørgsmål om det forestående tv-inspektion og spuling samt kloaksanering kan man besøge
hjemmeside www.aarsleffpipe.dk/infobrev - Desuden kan følgende personer kontaktes;

VandCenter Syd as
Kim Tolstrup Jensen (retur fra ferie uge 30)
Tlf. 2969 2408
Mail: ktj@vandcenter.dk

Per Aarsleff A/S
Martin V. Jensen (retur fra ferie uge 32)
Tlf. 4044 2582
Mail: mvj@aarsleff.com