Sidste nyt!!!

 

1 aug 2023

Orientering vedr. kloaksanering, Skåstrup Strand
I det kommende efterår foretager VandCenter Syd kloaksanering i sommerhusområdet Skåstrup
Strand.

Kloaksaneringen foretages ved renovering af de eksisterende afløbsledninger med strømpeforing.
Renoveringsmetoden er opgravningsfri. Renoveringen omfatter alle afløbsledninger såvel
hoved- som stikledninger beliggende i vejarealet. Stikledninger renoveres til skel.

Inden kloaksaneringen kan udføres, skal der foretages en gennemgribende undersøgelse af kloaksystemet.
Undersøgelsen omfatter spuling samt tv-inspektion af alle kloakledninger i sommerhusområdet.
Dette indledende arbejde udføres fra uge 32 og har en varighed på ca. 5 uger.

Arbejdet med spuling medfører risiko for overtryk i kloaksystemet og at der dermed kan blive
trykket vand op gennem afløb i køkken, badeværelse eller bryggers mv.
Dette kan forhindres enten ved at man åbner sin skelbrønd (brønd foran huset), eller ved afdækning
af afløbene i huset. Grundet arbejdets varighed anbefales det at holde sin skelbrønd åben i
hele arbejdets periode. Har man ikke en skelbrønd, anbefales det at foretage afdækning.
Detaljeret varsling om hvornår vi er hvor, bliver foretaget med SMS eller via E-Boks med besked
til ejere.

Kloaksaneringen foretages senere på året og forventes opstartet i uge 43 med afslutning ultimo
marts 2024.
Nærmere information følger.

Ved spørgsmål om det forestående tv-inspektion og spuling samt kloaksanering kan man besøge
hjemmeside www.aarsleffpipe.dk/infobrev - Desuden kan følgende personer kontaktes;

VandCenter Syd as
Kim Tolstrup Jensen (retur fra ferie uge 30)
Tlf. 2969 2408
Mail: ktj@vandcenter.dk

Per Aarsleff A/S
Martin V. Jensen (retur fra ferie uge 32)
Tlf. 4044 2582
Mail: mvj@aarsleff.com

 

 

 

Tidligere nyt:

Kæde opsat blandt 2 stolper på vendeplads ved  sauna , shelters...

Pladsen tilhører nyhavegaard2, og trods skiltning, blev biler parkeret, så dem

med både, ikke kunne, sætte båd i, eller tage op.

HUSK at sætte kæde på igen, når i er færdig med båden, så der ikke parkeres igen.

Der desværre nogle der har revet kæden af, og smidt den væk, så vi må se, når det

bliver sæson for at sætte både i vandet.

Vi har vendt problemet med Politiet og Nordfyns kommune, med parkering på vendeplads

til både op og i.

Der kommer et skilt med P zone, så må vi se om det hjælper ??

Mvh Bestyrelsen