GENERALFORSAMLING NYHAVEGAARD2 18/6-2023 SKÅSTRUP FORSAMLINGSHUS kl 10,30.

  1. VALG AF DIRIGENT.
  1. BERETNING FRA BESTYRELSEN OM FORENINGENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR.
  1. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE.
  1. FORESLAG FRA BESTYRELSEN.
  1. FORESLAG FRA MEDLEMMER.
  1. VALG AF FORMAND.  
  1. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM.
  1. VALG AF SUPPLEANTER.
  1. VALG AF REVISORER.

 

Forslag fra medlemmer / eller sager der ønskes behandlet på generalforsamling eller møder.

Skal skriflig indsendes til bestyrelsen senest 10 dage inden generalforsamling.

Forslagsstillere skal være tilstede på generalforsamlingen.

 

Mvh Bestyrelsen

 

 PS . Referat 2023 er på hjemmeside husk kode til log inn.

 

 

 2024 Generalforsamling Søndag 9 Juni kl 11, Skåstrup forsamlingshus.