Velkommen til NYHAVEGÅRD2 EJERFORENING

På denne side kan du finde information omkring Nyhavegaard2  ejerforeningen.  CVR 39390108

Hjemmesiden er lavet til indkaldelser, referater og nyheder, samt vedtægter, addresseliste regler.
Login ind for at læse det. 
 
 
 NB Hvis I ændre mail eller privat adresse skal dette meddeles til kasseren på
mail:   kirksuper@outlook.dk
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFO OM DRÆNARBEJDE. 22-23.
 
 
 -
 

 
 
 

.
Det blev bestemt på Generalforsamling 2022, at kontigent skulle stige
400 kr, som sættes til side til dræn. Dette gælder først fra 2023.
 
 
 Nyman Kloakservice arbejdede 12 timer 6/10, med spuling, tv af 
drænrør, og Peter; Tommy og jeg fulgte med, hvor vi fik billeder
af drænet. Meget spændende, idet de fejl der er, var tydelige.
Bestyrelsesmøde i uge 42, hvor vi drøftede  situtionen og resultatet. 
Som der er skrevet i nyhedsbrev, så er det dyrt, med en gennem-
gang af dræn. 
Vandløbsloven fortæller, at det er foreningen der betaler på deres
arealer, og grundejere på deres....
 
Der er sendt fra Tommy Neider, pris for gennemsyn, og hvad tilbud vil
koste den enkelte grundejer for reparation.
Vi er i gang, og mange tak til de af vores medlemmer, som har betalt
2023 kontigent. ( ca 50 )
Vi har lavet en god aftale, og begynder at lave en reperation den 26/11
på Vildrosevej, hvor bestyrelsen hjælper til.
 
 
De matrikler hvor der er fejl, er det de enkelte, som bestemmer hvem
der skal reparere.
 
 
Mvh Kjeld Kirk
Engsvinget 13
 
  
 
.
 
 
 
 
 
 
 

..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemslogin