Velkommen til NYHAVEGÅRD2 EJERFORENING

På denne side kan du finde information omkring Nyhavegaard2  ejerforeningen.  CVR 39390108

Hjemmesiden er lavet til indkaldelser, referater og nyheder, samt vedtægter, addresseliste regler.
Login ind for at læse det. 
 
 
 NB Hvis I ændre mail eller privat adresse skal dette meddeles til kasseren på
mail:   kirksuper@outlook.dk
 
 
 Hjertelig velkommen til 7 nye ejere i foreningen !!!
 
 
 Generalforsamling overstået 4/6.
Regnskab ligger på hjemmesiden under filer,
referat kommer også under filer.
 
Dette kan ses med medlemmernes log inn. God sommer 2022...
 
 
 Ps: Pris på muldvarpebekæmpelse !!! ( 12 måneders abonement )
 
Fast pris på 7500 for 1-25 ( 25 grundejere 300 kr )
F.eks  17 stk 7500: 17= 442
Fast pris på 12500 for 26-50 ( 50 grundejere 250 kr )
F.eks  33 stk 12500 : 33 = 378
Fast pris på 17800 for 51-89 ( 89 grundejere  200 kr )
F.eks  59 stk 17800 : 59 = 302
 
Dette tilbud skal meddeles formanden Psimonsen28@gmail.com
inden 30 Juni 2022.
 
Beløbet skal betales og opkræves af foreningens kasserer.
 
 
 
 
 
 
 
 
Arealer på forstrand og brandbælte ved Vildrosevej vil blive slået først i Maj og sidst
i September efter samtale med miljøkonsulent i Nordfyns Kommune vedr. biodiversitet,
og at dyrelivet ikke generes. Stier og lignende må grundejere, som i resten af 
foreningen vedligeholde..
..PS: Der er slået ud for enkelte grundejere, som var generet af flyvende ukrudt, der 
også desværre medførte høfeber. Dette er for egen regning..
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
 

 

Medlemslogin