Velkommen til NYHAVEGAARD2 EJERFORENING

På denne side kan du finde information omkring Nyhavegaard2  ejerforeningen.  CVR 39390108

Hjemmesiden er lavet til indkaldelser, referater og nyheder, samt vedtægter, addresseliste regler.
Login ind for at læse det, ( Kun foreningens medlemmer kan se referater, regnskab og medlemsliste )
 
 
 NB Hvis I ændre mail eller privat adresse skal dette meddeles til kasseren på
mail:   kirksuper@outlook.dk
 
 2024.
 
GODT NYTÅR.
 
Vi starter Januar som i 2023, med masser af regn,så veje og visse grunde,er fyldt
med vand og grimme huller på vores stamvej. Det er også sne og frost.
Drænet fungerer fint, men det kniber at " komme af med vandet ", idet røret ved havet
er fyldt pga. højvande eller storme med høje bølger, som desværre ødelægger vores
brink og skrænter. Et par storme mere som Pia, vil ødelægge mere, end det vi ser pt.
Vi forventer, at når de er færdige med at Strømpefore kloaknettet, så reetablerer de 
vores veje og græsrabatter.
Det kan ses, at tunge lastbiler har arbejdet i området. De skulle være færdig omkring Marts. 
 
Vi beklager men kan ikke arbejde på stamvej / egne veje, før det bliver bedre vejr,
og hvad de gør, firmaet som renoverer kloakker ??
Der er grimme huller, så kør forsigtigt.
 
 
 
Vi har gennem flere år, forsøgt dialog med Nordfyns kommune, men uheldigvis stopper
de personer vi taler på deres job. Vi har igen sendt en mail, at vi ønsker store sten fra
Nyhave til Solbakken, ellers forsvinder vores forstrand, og beboere eller turister og andre
folk, bruger denne forstrand meget, så der " skal" laves noget, der kan bremse de øde-
læggelser, som vi kan se er sket nu.  
 
Nordfyns Kommune har meget kyststrækning, men vi kan se, når vi kører langs kysten,
at de har hjulpet med store sten, andre steder i kommunen, så vi bliver ved med få en
løsning.
At havet stiger, er et større klimaspørgmål, som forskellige lande, forsøger at blive enige,
 
Efter en samtale med formand for Teknisk udvalg, er der sendt en mail til os, at Nordfyns
kommune og Kystdirektoratet, vil holde et møde i Foråret, om vores kyst, og hvad vi " måske"
kan nå til enighed om ??????
 
 
 
PS: I kan nu betale kontigent 2024  1000 kr, på konto 6880 0001237006, så vi får kontigent hjem
i Maj og før GF. i Juni.
 
 
Mvh.
Bestyrelsen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 2023..
 
 A)
Generalforsamling, søndag 18 Juni kl. 10,30, Skåstrup forsamlingshus.. 
 
Referat ligger på fil på hjemmesiden, husk kode til log inn.
 
Regnskab er også lagt infd til de medlemmer, der var forhindret til GF.
.
 
 
 
 
 
 
 B)
Sidste nyt. August 2023.. VIGTIGT.
 
Kloaksystemet vil blive strømpeforet i efteråret, af Vandcenter Syd.
Vi lægger Skrivelse ind på vores hjemmeside uge 32. ( nyheder og filer )
Der vil også blive sat sedler op i området, idet det er hele området,
med sommerhuse, det drejer sig om.( 400 sommerhuse )
 
Hver parcel, vil blive berørt, og der vil komme tidspunkter, sms, hvornår
vores veje og paceller står for tur ??
De starter i efteråret og skal være færdig Marts 2024..
 
SKRIVELSEN LIGGER UNDER NYHEDER og log inn" FILER"
 
Mvh Bestyrelsen 
 
 
 C)
 
 1/09-2023.
 
Fantatisk  fint vejr. !!!!!
Badebro op sidst i September. 
...Husk jeres sms fra Årslef, som spuler kloaker.
Tryk mod parceller, som måske vil give problemer
i nogle huse.
 Vi evaluerer sæsonnen, og hvis i har spørgsmål
om foreningen / området, send gerne en mail..
 
I ønskes et roligt fint efterår i jeres huse.
 
VH Bestyrelsen
 
D) 
Oktober 2023.
 
Regn, regn, regn....
 
Vi må vente med at reparere vores stamvej, og egne veje
for huller, idet den megen regn, vil ødelægge vejene igen.
Når der kommer opklaring, tørvejr, går vi igang.
Håber vi har jeres tålmodighed.
 
.E)
 November../ December/ Januar / Februar og måske Marts.
 
Sne, frost, tø, og frost.
 
De værste huller er fyldt og vej skrabet, og sneen giver
en bedre stamvej, at køre på. Vi har den udfordring, at
der køres med lastbiler hele tiden, med det kloakarbejde
der laves med skylning og strømpefodring af kloakker,
som vil vare indtil forår.
De tunge biler som kører, næsten døgnet rundt, dem som 
renoverer kloakker, de er "hårde" på vores veje.
Specielt Lærkevej er ramt, idet de kører til område derfra.
 
Vi håber på en fornuftig dialog, når de er færdige, med at 
de reparerer vores veje..
 
 
.
 F)
 Bestyrelsesmøde 30/11.
Evaluering af efterår med bro op i dårligt vejr, men ikke
de store udfordringer, som sidste år med dræn, så vi
håber på en stille og god jul for vores medlemmer.
 
Mvh. Bestyrelsen
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
..
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 

..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medlemslogin